fbpx

Overzicht cursussen E-learning Made Easy

 

Vakbekwaam Indiceren met Omaha System

Met de e-learning Vakbekwaam Indiceren Omaha System kun je voldoen aan alle scholingseisen rond indiceren en werken met Omaha System. Door de uitgekiende opzet en praktijkgerichte casussen leer je wat de uitgangspunten zijn, waaraan een indicatie moet voldoen en hoe je de indicatie in Omaha stelt. Je stelt 5 x een zorgplan op met herkenbare praktijksituaties. Zo krijg je Omaha System en indiceren echt onder de knie.
 

Klinisch redeneren met het Omaha Systeem

Omaha System is een classificatiesysteem dat bruikbaar is in de maatschappelijke gezondheidszorg voor verpleegkundigen voor het klinisch redeneren. Omaha System maakt gebruik van een eenduidige taal. Om goed met Omaha System te kunnen werken, is het dus nodig dat je als verpleegkundige een nieuwe taal leert spreken. Of, als je het zorgplan niet zelf hoeft op te stellen, de Omaha taal moet kunnen lezen.

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Bijscholen op de voorbehouden en risicovolle handelingen is verplicht. Met deze e-learning kunnen cursisten snel aan de slag met het uitvoeren van de lesstof. Op hun eigen tempo, op een zelfgekozen moment, zonder reistijd en informatie nazoeken is super-eenvoudig.
 
 
 
 
 

SOAP Rapportage

De IGZ vindt een goede rapportage belangrijk. Natuurlijk houdt een goede rapportage verband met de zorgvraag van de cliënt. En wordt er respectvol, duidelijk en zonder afkortingen gerapporteerd.

Dus geen GB en mw at BH (boterham). Maar in lastige situaties is het ook lastig rapporteren. Dan kan de SOAP rapportage als een van de meestgebruikte rapportage methodes voor de zorg uitkomst bieden. 
 

Medicatieveiligheid Toedienen, Aanreiken, Klaarzetten

Een organisatie moet de kaders aangeven, zodat voor iedereen duidelijk is hoe een MIC melding gemaakt wordt en hoe deze wordt opgevolgd binnen het team. Maar een organisatie speelt ook een belangrijke rol bij het bewaken van de afspraken: houdt iedereen zich aan gemaakte afspraken, geldt dat ook voor de specialist ouderengeneeskunde? Is iedereen voldoende opgeleid om zijn of haar taken in het medicatieproces goed uit te voeren?

Meldcode

Vanaf 1 januari 2019 zijn er wijzigingen in de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staat welke stappen je moet nemen bij vermoedens van geweld. En dat is best pittig, want hoe zit dat met het beroepsgeheim?

Aan de hand van herkenbare praktijksituaties leer je met de Meldcode te werken. Tijdens de e-learning komen veel voorbeelden aan bod, kan je oefenen en krijg je feedback op gemaakte keuzes.

 

Wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang vervangt de wet BOPZ. Dat vraagt dus om nieuwe kennis van zorgprofessionals. Want wat is eigenlijk onvrijwillige zorg? En hoe weet je of iets onvrijwillige zorg is? Wie moet je erbij betrekken en wat doe je met familieleden met een mening? Al deze vragen en meer komen aan de orde in onze e-learning.

Pakket Helpende Plus

Als Helpende plus wil jij je vakgebied bijhouden. Maar omdat je niet alle voorbehouden handelingen mag doen, is het pakket voor de Voorbehouden handelingen te uitgebreid.

Gelukkig kun je bij ons ook als helpende plus op een leuke en makkelijke manier je vakkennis bijhouden. Op je eigen tempo, op een moment dat jou uitkomt!

SOAP Rapportage in de gehandicaptenzorg

Rapporteren is van groot belang. Want zonder goede, actiegerichte rapportage kun je je werk niet goed doen. Wat is er eigenlijk mis met GB (geen bijzonderheden) of “Jantien voelt zich niet zo lekker”?

Eigenlijk kun je weinig met deze rapportages. De rapportages geven geen goed beeld van de situatie. Met SOAP rapporteren kan elke begeleider wel actiegericht leren rapporteren.

Palliatieve pijnbestrijding

De e-learning Palliatieve pijnbestrijding gaat over wat pijn is en hoe je pijn in de palliatieve fase kunt voorkomen en verlichten. De cursus behandelt de verschillende soorten pijnmedicatie en welke geschikt zijn bij welke soort pijn. Daarnaast brengen we de morfinepomp onder de aandacht. Hoe werk je met een morfinepomp? Hoe begeleidt je de zorgvrager en naasten in dit proces?

 
 

 

 

Meer leren? Bekijk ook eens onze andere onderwerpen!

e-learning cursus op maat is ook mogelijkOp zoek naar e-learning rond een ander onderwerp of voor een andere doelgroep?
Wij bieden betaalbaar maatwerk. Meer weten? Bel (T: 033 – 200 03 67)
of neem contact met ons op voor een scherp aanbod.