fbpx
Praktijkgerichte betaalbare e-learningoplossingen voor de ouderenzorg

Medicatieveiligheid en medicatie toedienen

87.00

In de e-learning Medicatieveiligheid staat centraal hoe jij als begeleider kunt bijdragen aan betere medicatie-veiligheid. Je leert wat jij mag en niet mag, hoe je kunt weten wat bijwerkingen zijn en wat je van anderen zoals arts en apotheker mag verwachten. Wanneer voer je een dubbele controle uit? En hoe dan? En wat houdt bevoegd en bekwaam in als het gaat over medicatie?

Als je deze cursus hebt bestudeerd, kun je:

  • uitleggen waarom de principes van medicatieveiligheid belangrijk zijn
  • de stappen in het medicatieproces beschrijven
  • bij elke stap uitleggen wat jouw taken en verantwoordelijkheden als begeleider zijn
  • toelichten welke eigenschappen van medicijnen je als begeleider moet kennen

Deze e-learning duurt ongeveer 2.5 uur en levert 3 studiepunten op, die geaccrediteerd zijn bij het Kwaliteitsregister van V&V. Als je lid bent van het Kwaliteitsregister, ontvang je de punten automatisch na behalen van de toets.

De e-learning Medicatie toedienen gaat over het veilig toedienen van verschillende soorten medicijnen. Het toedienen van medicijnen is een grote verantwoordelijkheid. In deze e-learning leer je wat je moet weten om dit veilig te kunnen doen.

Als je de e-learning Medicatie toedienen hebt bestudeerd, kun je:

  • uitleggen waarom medicatie veilig toedienen belangrijk is
  • beschrijven wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn bij het toedienen van medicatie
  • uitleggen wat je als zorgprofessional over medicatie moet weten om deze veilig toe te kunnen dienen
  • beschrijven hoe je veilig medicatie toedient in de verschillende toedieningsvormen
  • uitleggen hoe je het toedienen van medicatie voorbereidt en rapporteert

Deze e-learning duurt ongeveer 2 uur en levert 2 studiepunten op, die geaccrediteerd zijn bij het Kwaliteitsregister van V&VN. Als je lid bent van het Kwaliteitsregister, ontvang je de punten automatisch na behalen van de toets.

Extra informatie

Niveau

De e-learning is ontwikkeld voor niveau 3 en hoger.

Duur

Gemiddeld doen cursisten 2 tot 3 uur over de e-learning

Accreditatie

De e-learning levert 3 accreditatiepunten op.

Toegang

365 dagen. Ook als de toets behaald is, behoud je toegang tot de lesstof.

Certificaat

Na behalen van de toets ontvang je een certificaat.