fbpx

Palliatieve pijnbestrijding

67.00

De e-learning Palliatieve pijnbestrijding gaat over wat pijn is en hoe je pijn in de palliatieve fase kunt voorkomen en verlichten. De cursus behandelt de verschillende soorten pijnmedicatie en welke geschikt zijn bij welke soort pijn. Daarnaast brengen we de morfinepomp onder de aandacht. Hoe werk je met een morfinepomp? Hoe begeleidt je de zorgvrager en naasten in dit proces?

Na het bestuderen van deze module, kan de cursist:

  • in je eigen woorden uitleggen wat pijn is en wat pijn betekent in de palliatieve fase;
  • beschrijven welke verschillende pijnbestrijdingsmedicatie beschikbaar is en hoe deze gebruikt wordt;
  • de verschillende toedieningswegen voor pijnbestrijdingsmedicatie benoemen en de voor- en nadelen daarvan beschrijven;
  • op basis van een praktijkvoorbeeld beredeneren wanneer er gestart kan worden met een morfinepomp;
  • uitleggen wat er nodig is om in een praktijksituatie te starten met een morfinepomp en om de zorgvrager bij het gebruik te begeleiden.