fbpx
Praktijkgerichte betaalbare e-learningoplossingen voor de ouderenzorg

Palliatieve pijnbestrijding

69.00

De e-learning Palliatieve pijnbestrijding gaat over wat pijn is en hoe je pijn in de palliatieve fase kunt voorkomen en verlichten. De cursus behandelt de verschillende soorten pijnmedicatie en welke geschikt zijn bij welke soort pijn. Daarnaast brengen we de morfinepomp onder de aandacht. Hoe werk je met een morfinepomp? Hoe begeleidt je de zorgvrager en naasten in dit proces?

Na het bestuderen van deze module, kan de cursist:

  • in je eigen woorden uitleggen wat pijn is en wat pijn betekent in de palliatieve fase;
  • beschrijven welke verschillende pijnbestrijdingsmedicatie beschikbaar is en hoe deze gebruikt wordt;
  • de verschillende toedieningswegen voor pijnbestrijdingsmedicatie benoemen en de voor- en nadelen daarvan beschrijven;
  • op basis van een praktijkvoorbeeld beredeneren wanneer er gestart kan worden met een morfinepomp;
  • uitleggen wat er nodig is om in een praktijksituatie te starten met een morfinepomp en om de zorgvrager bij het gebruik te begeleiden.

Extra informatie

Niveau

De e-learning is ontwikkeld voor niveau 3 en hoger.

Duur

Gemiddeld doen cursisten 3 uur over de e-learning.

Accreditatie

De e-learning levert 3 accreditatiepunten op.

Toegang

365 dagen. Ook als de toets behaald is, behoud je toegang tot de lesstof.

Certificaat

Na behalen van de toets ontvang je een certificaat.