fbpx
Praktijkgerichte betaalbare e-learningoplossingen voor de ouderenzorg

Wet Zorg en Dwang

69.00

Met de nieuwe wet zorg en dwang vallen er ineens veel meer zorgvragers onder de wet. Dat vraagt dus om nieuwe kennis van zorgprofessionals in het algemeen en zorgverantwoordelijken in het bijzonder. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de wet. Dat vraagt dus om een gedegen kennis van deze wet. En dat valt nog niet mee, want er is meer dan 10 jaar aan deze wet gebouwd en gesleuteld. In de e-learning leert de cursist wat onvrijwillige zorg is. En hoe weet je of iets onvrijwillige zorg is? Wie moet je erbij betrekken en wat doe je met familieleden met een mening?

Al deze vragen en meer komen aan de orde in onze e-learning. Na het volgen van de e-learning kan de cursist:

  • uitleggen in welke situaties en voor welke zorgvragers de Wet zorg en dwang van toepassing is
  • beredeneren in welke situatie zorg onvrijwillig is
  • uitleggen wie besluiten over de zorg mag nemen bij zorgvragers met dementie of een verstandelijke beperking
  • beredeneren of vormen van onvrijwillige zorg in praktijksituaties voldoen aan de normen: proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit
  • beschrijven welke verantwoordelijkheden de zorgaanbieder, de wzd-functionaris, de zorgverantwoordelijke, de externe deskundige, de cliëntvertrouwenspersoon en de klachtencommissie hebben
  • beschrijven hoe je als zorgverantwoordelijke op basis van het stappenplan en de alternatievenbundel een zorgplan maakt voor een zorgvrager met onbegrepen gedrag
  • beschrijven hoe je als zorgverantwoordelijke een zorgplan met onvrijwillige zorg evalueert

Extra informatie

Niveau

De e-learning is ontwikkeld voor zorgverantwoordelijke. Intramuraal zijn dit medewerkers vanaf niveau 3 en hoger. In de thuiszorg zijn dit wijkverpleegkundigen.

Duur

Gemiddeld doen cursisten 2 tot 3 uur over de e-learning.

Accreditatie

De e-learning levert 3 accreditatiepunten op. De e-learning is geaccrediteerd voor verzorgenden, verpleegkundigen en als specialisatie wijkverpleegkundige.

Toegang

365 dagen. Ook als de toets behaald is, behoud je toegang tot de lesstof.

Certificaat

Na behalen van de toets ontvang je een certificaat.