fbpx

Wet Zorg en Dwang

49.00

Met de nieuwe wet zorg en dwang vallen er ineens veel meer zorgvragers onder de wet. Dat vraagt dus om nieuwe kennis van zorgprofessionals. Want wat is eigenlijk onvrijwillige zorg? En hoe weet je of iets onvrijwillige zorg is? Wie moet je erbij betrekken en wat doe je met familieleden met een mening?

Al deze vragen en meer komen aan de orde in onze e-learning. Na het volgen van de e-learning kan de cursist:

  • uitleggen in welke situaties en voor welke zorgvragers de Wet zorg en dwang van toepassing is
  • beredeneren in welke situatie zorg onvrijwillig is
  • uitleggen wie besluiten over de zorg mag nemen bij zorgvragers met dementie of een verstandelijke beperking
  • beredeneren of vormen van onvrijwillige zorg in praktijksituaties voldoen aan de normen: proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit
  • beschrijven welke verantwoordelijkheden de zorgaanbieder, de wzd-functionaris, de zorgverantwoordelijke, de externe deskundige, de cliëntvertrouwenspersoon en de klachtencommissie hebben
  • beschrijven hoe je als zorgverantwoordelijke op basis van het stappenplan en de alternatievenbundel een zorgplan maakt voor een zorgvrager met onbegrepen gedrag
  • beschrijven hoe je als zorgprofessional een zorgplan met onvrijwillige zorg evalueert

Extra informatie

Niveau

De e-learning is ontwikkeld voor niveau 3 en hoger.

Duur

Gemiddeld doen cursisten 2 uur over de e-learning.

Accreditatie

De e-learning levert 2 accreditatiepunten op.

Toegang

365 dagen. Ook als de toets behaald is, behoudt je toegang tot de lesstof.

Certificaat

Na behalen van de toets ontvang je een certificaat.