fbpx
Praktijkgerichte betaalbare e-learningoplossingen voor de ouderenzorg

Wet Zorg en Dwang extramuraal

69.00

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Als je in de thuiszorg werkt, heb je er waarschijnlijk nog nauwelijks mee gewerkt. Terwijl de wet ook geldt in de thuiszorg. Maar in de extramurale zorg is een aantal knelpunten nog niet opgelost. En toch: de wet geldt ook voor jou. In deze e–learning maak je kennis met de wet en hoe je deze zou moeten toepassen. Maar vooralsnog met de insteek dat je geen onvrijwillige zorg biedt. En dat is dan weer helemaal in lijn met de wet.

Als je deze cursus hebt bestudeerd, kun je:

  • uitleggen in welke situaties en voor welke zorgvragers de Wet zorg en dwang van toepassing is
  • beredeneren in welke situatie zorg onvrijwillig is
  • uitleggen wie besluiten over de zorg mag nemen bij zorgvragers met dementie
  • beredeneren of vormen van onvrijwillige zorg in praktijksituaties voldoen aan de eisen: proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit
  • beschrijven welke functies in de Wzd beschreven worden en welke verantwoordelijkheden daarbij horen
  • beschrijven hoe je als zorgverantwoordelijke op basis van het stappenplan en de alternatievenbundel een zorgplan maakt voor een zorgvrager met probleemgedrag
  • beschrijven hoe je als zorgprofessional de zorg voor een zorgvrager met onvrijwillige zorg rapporteert en evalueert
  • beschrijven op welke punten de toepassing van de Wzd extramuraal afwijkt en welke gevolgen dat heeft

Deze e-learning duurt ongeveer 2 uur en levert 3 studiepunten op, die geaccrediteerd zijn bij het Kwaliteitsregister van V&V. Als je lid bent van het Kwaliteitsregister, ontvang je de punten automatisch na behalen van de toets.

Extra informatie

Niveau

De e-learning is ontwikkeld voor zorgverantwoordelijke. Intramuraal zijn dit medewerkers vanaf niveau 3 en hoger. In de thuiszorg zijn dit wijkverpleegkundigen.

Duur

Gemiddeld doen cursisten 2 tot 3 uur over de e-learning.

Accreditatie

De e-learning levert 3 accreditatiepunten op.

Toegang

365 dagen. Ook als de toets behaald is, behoud je toegang tot de lesstof.

Certificaat

Na behalen van de toets ontvang je een certificaat.