fbpx
Praktijkgerichte betaalbare e-learningoplossingen voor de ouderenzorg

Zorg rond het sterven

55.00

De e-learning Zorg rond het sterven gaat over de belangrijkste aandachtspunten in de zorg tijdens de palliatieve fase. De cursist leert over de kenmerken en meest voorkomende klachten van deze fase, maar ook welke taken de cursist heeft bij het plannen van palliatieve zorg en het ondersteunen van de zorgvrager bij eigen regie. Aan de orde komt ook hoe je omgaat met je eigen emoties en hoe je mantelzorgers en naasten kunt ondersteunen tijdens deze periode.

De cursist oefent met herkenbare praktijksituaties. Ook kan de cursist in de lesstof toetsen of zij de kennis heeft begrepen en deze kan toepassen. De module sluit af met een toets met 20 toetsvragen uit een toetsbank. Er is een herkansing. Na het behalen van de toets worden accreditatiepunten automatisch doorgegeven.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze module, kan de cursist:
✔ uitleggen wat palliatieve zorg inhoudt
✔ het onderscheid tussen de 4 palliatieve fasen beschrijven
✔ uitleggen wat Advance Care Planning betekent
✔ het gesprek aangaan over zorg met zorgvrager en naasten over het sterven
✔ herkennen hoe verschillende zorgvragers aankijken tegen sterven vanuit hun persoonlijkheid, religie en zingeving
✔ de zorgvrager ondersteunen bij veelvoorkomende klachten in de palliatieve fase
✔ je rol als zorgprofessional bij de palliatieve zorg en de ondersteuning van mantelzorgers en naasten beschrijven

Extra informatie

Niveau

De e-learning is ontwikkeld voor niveau 3 en hoger.

Duur

Gemiddeld doen cursisten 2 uur over de e-learning.

Accreditatie

De e-learning levert 2 accreditatiepunten op.

Toegang

365 dagen. Ook als de toets behaald is, behoud je toegang tot de lesstof.

Certificaat

Na behalen van de toets ontvang je een certificaat.